Политика за приватност

Добредојдовте на веб-страницата 1xbet-mk.online. Со пристапувањето или користењето на нашата веб-страница, се согласувате со условите описани во оваа Политика за приватност.

Можеме да ги промениме условите на оваа Политика за приватност од време на време и сите промени ќе бидат објавени на оваа страница. Ве молиме, редовно проверувајте ја Политиката за приватност за да бидете запознаени со било какви промени.

Собирање на информации

Кога ќе посетите нашата веб-страница, можеме автоматски да собереме некои информации за вас и вашиот уред, вклучувајќи го IP адресата, типот на прелистувачот, јазициот на компјутерот, типот на оперативниот систем и други стандардни информации кои се собираат автоматски од серверите.

Тоа може да се стори со помош на аналитички и слични технологии. Исто така, можеме да собираме информации преку формулари на нашата веб-страница кога ќе ги пополните со вашите податоци.

  • Собираме приватни информации кои ги добиваме од вас доброволно како што се вашето име, презиме, е-маил адреса, телефонски број, адреса за испорака и др
  • Собираме информации кои ги добиваме со помош на колачиња (cookies) и други слични технологии

Сите податоци што ги собираме, ги користиме за да ги подобриме нашите услуги и да ви дадеме подобро и персонализирано искуство кога ќе го користите нашиот веб-сајт.

Исползување и чување на информации

Информациите што ги собираме можеме да ги користиме за следниве цели:

  • За да ги обработиме вашите нарачки и да ви овозможиме користење на нашите услуги.
  • За да ви обезбедиме информации, новости, промоции и други видови на содржини кои може да ве интересираат.
  • За да ги подобриме нашите услуги и да ги персонализираме според вашиот преференци.
  • За да ја поддржиме комуникацијата со вас, вклучувајќи ја прашањата, предлозите и жалбите.
  • За да го контролираме и проучиме користењето на нашиот веб-сајт и да го подобриме функционирањето на истото.
  • За да ги спроведеме нашите правни и регулаторни обврски.

Ние ги заштитуваме вашите приватни информации и не ги споделуваме со трети страни без вашиот претходен соглас.

Безбедност на податоците

Го посветуваме максимално внимание на безбедноста на вашите податоци и користиме различни мерки за заштита на вашите лични информации. Имаме имплементирано технички и организациски мерки за да ги заштитиме вашите информации од загуба, злоупотреба и неовластен пристап.

Меѓутоа, треба да знаете дека интернет комуникацијата не е 100% безбедна и предизвикувањето на ризици е неизбежно. Ние не можеме да гарантираме апсолутна безбедност на вашите податоци.

Вашите лични информации ќе се чуваат само додека се потребни за целите за кои се собрани и во согласност со применливите законски и регулативни ограничувања.