Услови на употреба

Овие услови на користење ја уредуваат вашата употреба на веб-страницата 1xbet-mk.online. Со пристапување и користење на овој веб-сајт, се согласувате и ги прифаќате овие услови на користење в целост.

Ве молиме да има во предвид дека овие услови на користење може да се менуваат од време на време без претходна најава. Вашата продолжување на користење на веб-страницата по било какви промени на овие услови на користење сигнализира ваше прифаќање на промените.

Користење на веб-сајтот

Користењето на веб-сајтот е дозволено само за легални цели. Забрането е користењето на веб-сајтот за било какви не законски активности или постапки. Вие се согласувате да не го пречите нормалното функционирање на веб-сајтот и да не го нарушувате сигурносниот аспект на страницата.

Сите информации и содржини на веб-сајтот служат само за информативни цели и можат да се променат без претходна најава. Ние не гарантираме точност и целосност на веб-сајтот и не сме одговорни за било какви грешки во информациите кои се објавени на овој веб-сајт.

  • Не гарантираме за целосната достапност на веб-сајтот во секое време. Прекини на работата на веб-сајтот може да бидат поврзани со технички проблеми или прекини во интернет конекцијата.
  • Не сме одговорни за било какви губитоци или штети кои можат да настанат како резултат од вашата употреба на овој веб-сајт.

Права на интелектуална сопственост

Сите содржини на веб-сајтот, вклучувајќи ги текстовите, сликите, графиките, логата, аудио и видео записите, се заштитени со авторски права. Сите права се задржани.

Користењето на содржините од веб-сајтот без нашето писмено дозволу е строго забрането и може да предизвика правни постапки.

Ве молниме да не користите наши содржини без нашето писмено одобрување.